Firma DK Glass

Firma DKGlass Damian Kłosek
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji produktowych i procesowych”

Projekt dotyczy wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie hartowania i laminowania w celu realizacji nowoczesnych usług i wytwarzania produktów ze szkła płaskiego. Zostaną wdrożone 3 innowacje produktowe w wyniku wykorzystania uwzględnionych w projekcie innowacji procesowych i należą do nich: laminowanie szkła inteligentnego, szkło laminowane z naturalnymi materiałami oraz zewnętrzne lampy LED.

Wydatki ogółem projektu: 4 538 700,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne projektu: 3 612 400,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 625 580,00 PLN

Firma DKGlass Damian Kłosek
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”

Celem projektu Wnioskodawcy jest utrzymanie konkurencyjności i miejsc pracy w przedsiębiorstwie, a także zwiększenie konkurencyjności i stworzenie 1 trwałego miejsca pracy. Wnioskodawca planuje wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie obróbki szkła oraz montażu szyb wielkoformatowych.

Wydatki ogółem projektu: 1 159 449,34 PLN
Wydatki kwalifikowalne projektu: 940 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 799 000,00 PLN

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Rozwój firmy poprzez świadczenie innowacyjnych usług szklarskich i uruchomienie produkcji pelletu ” mająca na celu rozwój i zwiększenie konkurencyjności lokalnego przedsiębiorstwa wraz ze zwiększeniem zatrudnienia poprzez zakup środków trwałych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: rozwój przedsiębiorstwa.